Макар че учениците са в лятна ваканция, и по това време се говори за тях и за българското училище. През юли започна да се дискутира евентуалното въвеждане на данък „училище“, а Жюстин писа, че според нея е време ваканцията да се съкрати.

Точно месец преди началото на учебната година – 15 септември – аз пък най-сетне намерих време да разгледам резултатите от една анкета, която бях пуснала в блога преди време. Ако ви е интересно какви бяха резултатите от нея, ето ги и тях.

На анкетата отговориха общо 86 души, като мъжете и жените са точно 50:50.

Резултати от анкетата: пол

Приблизително половината от отговорилите имат деца на възраст до 18 години, а почти всички са свързани с българската образователна система по някакъв начин – имаме отговори както от родители на ученици, така и от учители.


Резултати от анкетата: децаПопълнилите анкетата влизат в Интернет всеки ден (или почти) – един-единствен човек го прави приблизително веднъж месечно. За повечето отговорили на въпросите Интернет е първото място, където търсят информация, включително и преди да направят покупка.

Доста от хората, отговорили на нашите въпроси, не са доволни от българската образователна система като цяло, но същевременно броят на хората, които смятат, че училището, в което работят и/или в което учи тяхното дете, е отворено към иновации, ме изненада – очаквах да е доста по-малък.

Резултати от анкетата: удовлетворение от българската образователна системаРезултати от анкетата: отворено ли е "моето" училище към иновации?Повечето родители считат, че има нужда от по-активна комуникация между тях и учителите, както и че учениците имат нужда от консултации със своите преподаватели, свързани с учебния материал, в извънучебно време. Родителите на ученици смятат също така, че родителските срещи не са им достатъчни, за да знаят какво се случва с децата им в училище.

Резултатите не са изненадващи, но дават „храна за размисъл“ какво бихме могли да променим с цел решаване на посочените проблеми. Ако имате идеи, ще се радвам да ги споделите като коментари.