Както обикновено, се занимавам с един куп неща наведнъж. 🙂 За тези, за които трябва повече писане – по-късно. Сега само ще споделя с вас, читателите на този блог, една анкета. Тя представлява импровизирано онлайн проучване и цели да даде представа за това, дали в съвременното българско училище се използват онлайн инструменти в помощ на обучението и какво е вашето лично мнение по въпроса за употребата на такива инструменти и ползата от тях. Помагам на приятели за нейното разпространение, така че колкото повече заинтересовани хора я попълнят, толкова повече бихме се радвали. 🙂

Update: Анкетата приключи. Благодарим на всички, които я попълниха. Очаквайте резюме на резултатите, след като бъдат обработени.