Презентация на портала пред библиотекари в Пловдив