Парите не купуват щастие, но и бедността не го прави.