Конференция: Маркетинг тенденции: Европа срещу ЦИЕ