Предимствата на автоматизацията според Мързеливеца