Упражнение по застъпничество, Международна академия за млади библиотекари, август 2012 г., Латвия

В упражнението по застъпничество групата трябваше да спаси Големия лош вълк от вечното преследване и лошата му репутация.