Слушаме дискусията... и се готвим да връчваме награди.