И накрая - обща снимка за спомен на (почти) всички организатори.