Българската група на Международната академия за млади библиотекари в Латвия, август 2012 г.