Резултати от анкетата: удовлетворение от българската образователна система