Помните ли онези времена, когато почти всички потребители на Интернет у нас ходеха в интернет клубове, за да си проверят пощата или да початят? На доста места по света интернет клубовете все още си остават единствена точка за достъп до Интернет. Ето един интересен линк, който ми попадна наскоро, със снимки от такива места. Една от тях ми подейства леко носталгично – спомних си времето, когато работих в българската мрежа от телецентрове. Те изглеждат доста по-добре, но основната им идея е същата: осигуряване на достъп до Интернет и обучение по компютърна грамотност предимно в малки и трудно достъпни населени места. Хубави времена бяха.