Търся система, която да инсталирам на собствен уеб хост и която да позволява на мен и на още няколко души да работим съвместно върху текстови файлове, електронни таблици и други офис документи. Системата трябва да отговаря на следните условия:

  • Да е изцяло уеб базирана и да не изисква инсталиране на клиентски софтуер.
  • Да позволява да създам няколко групи от потребители, като с всяка група да споделям отделна папка с файлове.
  • Да може да се работи онлайн от сървъра или да се "заемат" файлове, т.е. докато един потребител работи с даден файл, файлът да е "заключен" и да не може да се редактира от никой друг, докато не бъде "освободен".
  • Файловете да бъдат криптирани и да бъдат защитени от неоторизиран достъп.
  • Да бъде безплатна, тъй като е за лична употреба.

Ще бъда благодарна за всякакви идеи и препоръки.