Наскоро получих от колега e-mail, който смятам за важен и ще препубликувам дословно по-долу. Участвайте и вие в споменатата инициатива, надявам се да успеем да направим нещо по въпроса.

Народното събрание обсъжда проект на Закона за данък върху добавената стойност, който обрича българската книга на висок процент данъчна тежест, наравно с всички стоки. Това не трябва да стане!
Защо българската книга се нуждае от подкрепа?
– защото мярка за културата на една страна е нейната книжнина;
– защото българите имат 20 пъти по-малко книги на човек в сравнение с европейските страни;
– защото в България се издават годишно 12 пъти по-малко заглавия от европейските страни;
– защото българските библиотеки изостават с десетилетия от
световното развитие на библиотечното дело;
– защото учебниците на българските деца ще поскъпнат;
– защото грамотността и образоваността на младите хора застрашително намаляват;
– защото конкурентоспособността и напредъкът на страната зависят от образованието и културата на хората.

Дори в най-развитите страни от Европейската общност ДДС върху книгите е в пъти по-нисък: Германия 7%, Чехия – 5%.

МОЛЯ, ПОДКРЕПЕТЕ БЪЛГАРСКАТА КНИГА, КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ

„НЕ“ на ДДС върху книгата!

НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ

bba@otel.bg
budget@parliament.bg