Традициите са хубаво нещо. Конкурсите – също. Затова и се радвам, че провеждането на финалния присъствен кръг от конкурса по програмиране на „MusalaSoft“ и „PC Magazine“ в Българо-Корейския Център може да стане традиция. За втора поредна година финалът на конкурса ще се проведе тук на 10 май, както и миналата година. Ще бъде интересно и весело и този път, обещавам. 🙂