Не е точно това, което може би си помислихте. Национална камара за мода, от която вече година чакам да ми плати заплата за времето, през което работих в нея, не е прегърнала новите технологии до степен да стартира свой блог. Аз започнах такъв, посветен на отношенията ми с Камарата до момента, като отсега нататък ще вписвам в него всичко, което има отношение към този случай. Всеки, който има отношение към темата, да се чувства поканен да поства в новия блог. Достатъчно е да ми пише, за да му изпратя покана и да го добавя към хората, имащи права за писане там.