Утре заминавам в командировка, по-точно на обучение, свързано с проекта, което ще трае цялата следваща седмица. През това време ще съм предимно offline.

Днес, спазвайки традицията да предложа полезен пост, мислех да преведа документ, който ще бъде много полезен на всеки, решил да организира инстал фест. Поради липса на време и поради това, че още не съм получила изрично разрешение от авторите, по-късно ще се постарая да го преведа.