Уеб

Заслушай се

2016-09-21T14:14:35+03:00

Мисията на фондация “Заслушай се” е да премахне бариерите между хората с увреден слух и чуващото общество. Мостът, който фондацията изгражда между тях, е платформа за видео жестов превод, говор към текст и среда за самостоятелно управление на субтитри. По този начин глухите хора ще могат да общуват свободно, ще имат достъп до информация, качествено [...]

Списание .net България

2016-09-21T14:03:14+03:00

.net България беше водещото списание за уеб технологии, което излизаше в България веднъж месечно през периода 2008-2010 г. по лиценз на британското издание. Бях преводач и редактор на българското издание.

Глобални библиотеки

2016-09-20T12:38:16+03:00

Фондация „Глобални библиотеки - България” е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища. Тя е  приемник на целите [...]

Go to Top