Обучение

Начало/Обучение

Фондация за реформа в местното самоуправление

2016-09-21T13:40:08+03:00

Била съм обучител по проект за насърчаване на гражданския журнализъм, изпълняван от Фондация за реформа в местното самоуправление. Обучих три групи от по 10 души в три различни български града как да работят с блог платформи и социални медии.

Център за професионално обучение на БДЖ

2016-09-21T13:34:47+03:00

Работила съм като обучител по базови компютърни умения към Центъра за професионално обучение на Български държавни железници. Водила съм обучения на служители на БДЖ за придобиване на умения за работа с операционна система Windows и офис пакет Microsoft Office.

иЦентрове

2016-09-20T13:16:40+03:00

Проект "иЦентрове" изгради над 100 телецентъра за обществен достъп до Интернет, предимно в малки населени места, през периода 2004-2008 г., когато притежаването на собствен компютър с връзка към  Интернет все още не беше достъпно за всеки. Проектът се изпълняваше от Програмата на ООН за развитие в България, Министерство на държавната администрация и административната реформа и [...]

Go to Top