Project Description

Помагала съм на екипа на Web & Events като преводач с английски език.