Project Description

„Sheila McKechnie Foundation“ (SMK) е британска фондация, която работи в защита на човешките права и подпомага хора и организации, които са посветени на тази кауза, но нямат достатъчно собствени ресурси.

Като консултант към SMK помагам на българската фондация „Джендър алтернативи“ да планира и осъществи една от своите кампании в социалните медии в помощ на жените, пострадали от домашно насилие.