Project Description

120000.bg помага на всеки с общественополезен проект да получи финансиране до $10 хиляди на месец. Като част от екипа отговарях за продажбите и за управлението на проектите.