Project Description

Работила съм като обучител по базови компютърни умения към Центъра за професионално обучение на Български държавни железници. Водила съм обучения на служители на БДЖ за придобиване на умения за работа с операционна система Windows и офис пакет Microsoft Office.