Project Description

Била съм обучител по проект за насърчаване на гражданския журнализъм, изпълняван от Фондация за реформа в местното самоуправление. Обучих три групи от по 10 души в три различни български града как да работят с блог платформи и социални медии.