Project Description

EPALE е многоезична общност с отворено членство за учители, преподаватели, изследователи, представители на академичните среди, политици и всякакви други лица, които изпълняват някаква професионална роля в областта на ученето за възрастни в цяла Европа. EPALE се финансира от Европейската комисия. Функциите на Национална служба за подкрепа на електронната платформа за обучение за възрастни в Европа (EPALE) в България се осъществяват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Работих съвместно с екипа на Националната служба за подкрепа в МОН, за да оптимизирам присъствието им в социалните медии.