Project Description

Проведох обучение по компютърни умения за напреднали за работещите в общината и за общинските секретари на всички населени места в Община Горна Малина.