Project Description

Проект „иЦентрове“ изгради над 100 телецентъра за обществен достъп до Интернет, предимно в малки населени места, през периода 2004-2008 г., когато притежаването на собствен компютър с връзка към  Интернет все още не беше достъпно за всеки. Проектът се изпълняваше от Програмата на ООН за развитие в България, Министерство на държавната администрация и административната реформа и ДАИТС. В телецентровете бяха проведени и масови обучения по базови компютърни умения на служителите от държавната администрация в цялата страна.

За времето на изпълнение на проекта съм била мениджър на телецентъра в Пазарджик, а впоследствие на Българо-корейския Интернет център в София – един от най-големите в страната. Била съм и регионален мениджър на 30 телецентъра и съм водила обучения по базови компютърни умения на повече  от 150 души.