Project Description

Мисията на фондация “Заслушай се” е да премахне бариерите между хората с увреден слух и чуващото общество. Мостът, който фондацията изгражда между тях, е платформа за видео жестов превод, говор към текст и среда за самостоятелно управление на субтитри. По този начин глухите хора ще могат да общуват свободно, ще имат достъп до информация, качествено образование и кариерно развитие.

Участвах в изграждането на първата версия на сайта на фондацията и бях един от менторите на професионална група от глухи младежи, стартиращи кариерите си в уеб бранша.