Project Description

Основател и ръководител съм на „Един въпрос“.

„Един въпрос” е проект, който има за цел да помогне на все по-нарастващия брой хора в България, които са поели по нелекия път да създават свой бизнес (или други собствени инициативи), като им предостави достъп до успели българи, работещи и творящи в различни области. Чрез сайта всеки може да си избере един или няколко от представените експерти и да им зададе въпрос, който го касае и би помогнал на развитието му по някакъв начин, както и да получи отговор напълно безплатно. Отговорът се публикува на сайта, за да бъде от полза и за останалите потребители.