Project Description

Фондация „Глобални библиотеки – България” е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища. Тя е  приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г. чрез Програмата на ООН за развитие, след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

Ръководих процеса по изграждането на съвременен портал на българските библиотеки и го поддържах през периода 2009 – 2014 г.

Като част от екипа на програмата ръководих екип от уеб експерти от пет държави, съвместно с които разработихме безплатно ръководство за изграждане на уеб сайт в помощ на обществените библиотеки.