Мога да проведа обучение по заявка за твоя екип. Темите включват:

  • лична и екипна продуктивност.

  • баланс между различни проекти и приоритети.

  • баланс между работа и свободно време.

  • планиране и изпълнение на онлайн маркетинг стратегии и активности.

  • продуктивност в онлайн маркетинга – постигане на повече с по-малко отделено време.

Виж по-долу най-интересните клиенти, чиито обучения съм водила и ми пиши на silvina@silvina-bg.com, за да уточним подробностите за обучението на твоя екип.