На тази страница можете да се запознаете със стартъп проектите, в които участвам и с тези, към които допринасям като доброволец в open-source общността.